Intervjui

Published on June 10th, 2010 | by Nermin Catovic

0

Intervju: Deloitte
Deloitte je jedna od najvećih kompanija za stučne usluge u svijetu i jedna od “Big Four” revizorskih kuća pored PricewaterhouseCoopers, Ernest & Young i KPMG. “Big Four” je naziv za četiri najveće internacionalne računovodstveno-revizorske kompanije koje se bavem stručnim uslugama (revizijom, porezima, konsaltingom i finansijskim savjetovanjem) kako za javna dioničarska društva tako i za mnoge privatne kompanije.

Prema podacima sa Deloitte-ove web stranice u 2008 godini broj zaposlenih unutar kompanije je bio blizu 165.000 u 140 zemalja svijeta.

– Za šta i kome služi IT revizija u današnjim tržišnim okolnostima  u BiH ?

U trenutnim tržišnim okolnostima u BIH IT revizija koristi organizacijama prvenstveno sa stanovišta unaprijeđenja poslovnih i IT procesa i kontrola. Pored toga, neki od motiva za IT reviziju u organizacijama uključuju: pripremu za anticipiranu regulativu u ovoj oblasti u narednom periodu, izvještavanje prema potencijalnim investitorima i dioničarima (prilikom spajanja i akvizicija, npr). IT revizija je za sada, zbog nivoa rizika vezanog za informacionu tehnologiju, najviše prisutna u finansijskim sektoru.

–    Da li oni, za koje se u sklopu revizijskih izvještaji rade i kontrole sigurnosti informacionih sistema,  koriste  zaključke i sugestije iz istih u praksi i u kojoj mjeri ?

Da. Bilo da se radi o kontrolama u sklopu revizije finansijskih izvještaja, ili o nezavisnoj IT reviziji prema nekom od međunarodnih standarda ili okvira, organizacije koje su predmet revizije generalno koriste zaključke i sugestije u onoj mjeri koliko je to za njih moguće u okviru poslovnih planova. Izuzeci naravno uvijek postoje, ali su organizacije generalno voljne i spremne implementirati zaključke i preporuke IT revizije sve do one tačke dok iste ne bi bile u suprotnosti sa njihovim poslovnim planovima i obavezama.

–    Da li su kompanije u BiH svjesne značaja, potrebe i korisnosti IT revizije ?

Kada govorimo o svijesti organizacija o značaju, potrebi, i korisnosti IT revizije – bilo kakva generalizacija bi bila suvišna i dala bi pogrešan prikaz trenutnog stanja. Svijest organizacija o ovoj temi zavisi od velikog broja faktora, kao npr. njihova industrija (svijest je najveća u finansijskom sektoru npr. jer su rizici vezani za upravljanje informacionom tehnologijom puno veći), njihovo rukovodstvo (rukovodstvo različitih organizacija je do različitog nivoa upoznato sa temom IT revizije), pa čak i njihovo vlasništvo (organizacije u vlasništvu stranih grupacija npr. obično su pod pritiskom istih u oblasti IT revizije te samim tim njihova svijest je povećana). Dakle, nivo svijesti je različit.

–    Kakvo je vaše predviđanje značaja IT revizije u budućem razvoju BIH na putu ulaska u evropske integracije?

IT revizije već postaje od većeg značaja u BIH nego npr. unazad dvije godine. Sve je više zahtjeva sa usklađenjem sa međunarodnom i regionalnom regulativom u oblasti upravljanja informacionim sistemima (npr. u svim zemljama regiona IT revizija u finansijskom sektoru je obavezna). Rizici vezani za informacione sisteme su veliki, i prije nego kasnije ovi rizici će postati predmet regulative u BIH (u određenim industrijama veoma skoro), jer je pravilno upravljanje informacionim sistemom preduslov uspješnog poslovanja.

–    Koje prednosti mladima možete navesti kod opredjeljenja za usavršavanje za zanimanje IT revizor ?

Ograničenost kadra u BIH u ovoj oblasti tj. velika mogućnost zapošljavanja je zasigurno najveća prednost poziva IT revizora u ovom trenutku. Sve više organizacija traže IT revizore u svoje odjele interne revizije – ali bezuspješno jer to uključuje angažovanje kadrova školovanih ili certifikovanih izvan BIH (BIH nema takav ili sličan poziv u svom obrazovnom programu, niti certifikuje IT revizore). Kao drugu najveću prednost naveo bih spektar znanja i vještina kojima se kao IT revizor izlažete, a koji će vam predstavljati najveću vrijednost u budućnosti. Kao IT revizor radit ćete u raznim industrijama te tako steći uvid u različite vrste poslovanja i procesa, te načina na koji razne organizacije posluju i ostvaruju komparativnu prednost. U slučaju eventualne promjene zanimanja u budućnosti takva količina znanja bi vam bila od enormne koristi.

 

Tags: , , , , , , ,


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Comments are closed.

Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi