Intervjui

Published on June 14th, 2010 | by Nermin Catovic

0

Intervju: PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers kao i prethodno intervjuisani Deloitte je jedna od “Big Four” internacionalne revizorske kuće. Prema podacima iz 2009. godine PwC ima godišnju zaradu od 26,2 milijade dolara i preko 163.000 uposlenih u 151 zemlji svijeta. Ove činjenice čine PwC osmom najvećom svjetskom privatnom organizacijom.

Više informacija o PricewaterhouseCoopers-u pročitajte na oficijelnoj web stranici http://www.pwc.com/

Za šta i kome služi IT revizija u današnjim tržišnim okolnostima  u BiH ?

Revizija informacionih sistema, odnosno IT revizija, se sastoji od niza kontrola pomoću kojih se ocjenjuje kompletnost, tačnost, valjanost i zaštićenost podataka, te cjelokupni menadžment informacionog sistema i odgovarajućih poslovnih procesa. IT revizija ima za cilj da procijeni validnost finansijskih izvještaja koji proizlaze iz informacionog sistema, te da utvrdi do koje mjere se finansijska revizija može osloniti na podatke, odnosno dokumente, generisane iz informacionog sistema. Osim što služi kao potpora finasijskoj reviziji, IT revizija ukazuje na eventualne nedostatke ili nepravilnosti u radu informacionog sistema. Uvid u ovako detaljnu analizu funkcionalnosti informacionog sistema, omogućava menadžerima da lakše i brže otklone nedostatke kako bi u konačnici unaprijedili poslovanje.

Da li su kompanije u BiH svjesne značaja, potrebe i korisnosti IT revizije ?

IT menadžment svakako koristi zaključke i sugestije kako bi unaprijedili funkcionalnosti informacionog sistema. Međutim, u mnogim situacijama su potrebna finansijska sredstva kako bi se postigao željeni rezultat. Ono što predstavlja najveći problem je nerazumijevanje vodstva kompanije o potrebama IT menadžmenta. Ponekad vodstvo kompanije nije u mogućnosti da odvoji finansijska sredstva za unapređenje informacionog sistema, ili pak ne smatra to prioritetom.

Kakvo je vaše predviđanje značaja IT revizije u budućem razvoju BIH na putu ulaska u evropske integracije?

U Bosni i Hercegovini ne postoje zakonske regulative i standardi o informacionim sistemima. Sigurno je da će u skorijoj budućnosti stupiti na snagu odredbe kojima će se regulisati primjena informacionih sistema. Ovo je izuzetno važno za javni sektor, gdje će implementacija i upotreba informacionih sistema biti  neophodna za uspješno provođenje evropskih regulativa. Kako bi se osigurala ispravna, efikasna i sigurna implementacija informacionih sistema, potrebna je stalna kontrola. Stoga će revizija informacionih sistema biti zakonom određena, pa samim tim i od većeg značaja nego što je to danas.

Koje prednosti mladima možete navesti kod opredjeljenja za usavršavanje za zanimanje IT revizor ?

Posao IT revizora je izuzetno dinamičan, kreativan, te zahtjeva timski rad i saradnju. Kombinacija velikog obima posla, kratkih rokova, daljeg obrazovanja i stručne edukacije  svakako predstavlja izazov za mlade diplomante na početku karijere.

 

Tags: , , , ,


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Comments are closed.

Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi