Ekskluzivne novosti

Published on August 13th, 2012 | by Nermin Catovic

Ostendo Consulting organizuje predavanja u Sarajevu
Ostendo Group u saradnji sa Institute of Internal Auditors (IIA BiH) u septembru i oktobru organizuje dva odlična seminara isključivo vezana za nedavno objavljenje odluke Federalne Agencije za bankarstvo o kojima smo u par navrata već pisali.

Ostendo Consulting Group je dio OSTENDO CONSULTING LTD, London, UK a nositelj franšize za područje RH je tvrtka Prednost d.o.o. iz Zagreba.

Samim tim grupacija okuplja konsultante iz područja poslovnog upravljanja, upravljanje rizikom i primjena modernih tehnologija a nudi usluge savjetovanja, revizije i edukacije.

IRCA/CISA pripremni seminar (24-26.9) – Hotel Sarajevo

Prvi seminar organizuje se kao edukacija kadrova u bankama i revizorskim kompanijama i program seminara predstavlja kombinaciju znanja potrebnih za pripremu polaganja međunarodno priznatog ispita CISA (Certified Information Systems Auditor) i specifičnih zahtjeva regulative u finansijskom sektoru BiH.

Ovaj seminar priprema polaznike na polaganje ispita za:

  • Ovlašteni IT interni revizor – nacionalni nivo uz slušanje Općeg dijela i nadoplatu od 1.000 KM
  • CISA – Certified Information Systems Auditor (ispit se polaže na engleskom jeziku) za koji su termini i uvjeti objavljeni na www.isaca.org.
Detaljnije informacije o samom programu možete pronaći u priloženom fajlu.

MIS/CISM pripremni seminar (01-03.10) – Hotel Sarajevo

Intenzivni pripremni seminar osposobljavanja za menadžera informacijske sigurnosti u trajanju od tri dana polaznike upoznaje sa međunarodnim okvirima i normama iz područja upravljanja informacijskom sigurnošću. Program seminara je temeljen na Ostendo Consulting Group pripremnom seminaru za polaganje ISACA CISM (Certified Information Security Manager) stručnog ispita, a obogaćen je edukacijom iz stručnih područja specifičnih za BiH regulativu. Polaznici će nakon završenog seminara dobiti potvrdu o prisustvovanju, a stručnu certifikaciju mogu osigurati polaganjem CISM ispita (www.isaca.org na engleskom), TÜV ispita za Menadžera IT sigurnosti (na lokalnom jeziku) ili kroz certifikacijsku shemu IIA BiH.

Sve detaljnije informacije o oba događaja možete pronaći na oficijelnoj stranici Ostendo Group HR – http://www.ostendogroup.com/hr/


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi