Ekskluzivne novosti

Published on October 30th, 2012 | by Nermin Catovic

ISMS i ITSMS Lead Auditor Treninzi
Consalta d.o.o. u saradnji sa međunarodnim, renomiranim partnerom „Hermes Infotech“organizuje održavanje seminara/treninga iz slijedeće dvije oblasti:

– IRCA certifikovani trening za ISMS Lead Auditor prema ISO 27001:2005 standardu u periodu od 28.01. – 01.02.2013. godine

– IRCA certifikovani trening za ITSMS Lead Auditor prema ISO 20000-1:2011 standardu u periodu od 04.02. – 08.02.2013. godine

Petodnevne treninge će održavati vodeći konsultanti iz ovih oblasti: Osman-Jablan Bulić, Mahir Boloban i Philip Ku, a polaznici će imati jedinstvenu priliku da upotpune svoja znanja i vještine, te kontinuiranu nadogradnju ISMS-a  i ITSMS-a u svojim organizacijama.

Izvođenje međunarodno priznatih treninga je skladu sa pravilima IRCA organizacije (International Register of Certificated Auditors). Svi polaznici koji uspješno završe trening će steći međunarodno priznati certifikat „Lead Auditora“ iz oblasti koju su izabrali, ISMS ili ITSMS.

Navedeni treninzi predstavljaju odličnu kombinaciju teorijskog i praktičnog rada u manjim grupama, propraćeni sa mnoštvom individualnih i grupnih vježbi. Održavanje treninga je na bosanskom i engleskom jeziku, svaki trening traje po pet dana u predviđenim terminima. Broj polaznika za svaki trening je ograničen na 10 mjesta.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

Treninzi su namjenjeni prvenstveno organizacijama kojima je stalo do informacione imovine koju svakodnevno koriste i organizacijama koje žele da obezbjede kvalitet pružanja proizvoda i usluga, kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju, kvalitetno upravljanje IT uslugama na odgovarajući i prihvatljiv način, uvažavajući svakodnevne prijetnje nad imovinom i poslovnim procesima.

Posebno su interesantani uposlenicima koji se bave rizicima i internim revizijama u organizacijama, procjenama rizika na projektima, rizicima poslovnih procesa, operativnim rizicima, informacionom sigurnošću, fizičkom i tehničkom zaštitom imovine, upravljanjem IT servisima, IT uslugama, ITIL stručnjacima i dr. Također treninzi su namijenjeni:

onima koji žele da nauče o efektima audita u praksi,
postojećim auditorima koji žele da unaprijede svoje audit vještine,
konsultantima koji žele da osiguraju savjete u sistemu certifikacije prema ISO 27001:2005 standardu.
CILJEVI TRENINGA:

uskladite i objedinite Vaše znanje o informacionoj sigurnosti prema zahtjevima ISO 27001 standarda;
iskoristite seminar za provedbu Lead Auditor ISMS-a (ISO 27001);
saznajte kako uspostaviti Sistem upravljanja sigurnošću informacija;
postanite sigurniji i uvjerljiviji u Vašu sposobnost prepoznavanja sigurnosnih prijetnji i upravljanju rizicima;
postanite sigurniji i uvjerljiviji u Vašu sposobnost da vodite i upravljate audit timom;
dodatno poboljšajte tehnike izvještavanja, vještine audit izvještavanja i mogućnost dokazivanja ISMS kompetencija.
CIJENE:

Kotizacija koja uključuje prisustvovanje seminaru, radne materijale, ručak i piće za vrijeme seminara iznosi:

1.100,00 € – cijena pojedinačnog treninga za jednog polaznika
1.000,00 € – prijava do 31.12
950,00 € – prijava za dva ili više polaznika iz iste kompanije
U cijene nije uračunat PDV

ŠTA SU ISMS I ITSMS?

ISMS (Sistem upravljanja informacionom sigurnošću) zasnovan na ISO 27001 standardu, podrazumjeva upravljanje sigurnošću informacija i informacionih sistema od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja, prekida u radu, modifikacije ili uništenja, a u cilju obezbjeđenja dostupnosti, integriteta i povjerljivosti informacija.

ITSMS (Sistem upravljanja IT uslugama) zasnovan na ISO 20000 standardu, predstavlja uređeni skup disciplina koje obuhvataju kulturu, organizacionu strukturu, procese i alate, koji zajedno omogućavaju organizacijama da razvijaju i isporučuju IT usluge vrhunske kvalitete. Ovaj menadžment sistem je namjenjen organizacijma koje pružaju IT usluge, kao što su održavanje infrastrukture i aplikacija, bilo da se te usluge pružaju unutar organizacije ili su namjenjene tržištu.

Ako želite da Vaše kompetencije budu prepoznatljive, da povećate svoj kredibilitet, da osigurate međunarodnu prepoznatljivost, da nadogradite svoje znanje, da unaprijedite svoju biografiju, ovi treninzi predstavljaju odličan alat za postizanje svih navedenih prednosti.

Prijavu za seminar možete popuniti na našem sajtu prateći OVAJ LINK.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti g-dinu Nerminu Ćatoviću na broj: 061/907 175 ili mailom na catovic@consalta.ba


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi