IT

Published on June 1st, 2010 | by Nermin Catovic

0

Uvod u IT
Promjene u kompjuterskoj industriji, načini na koji industrija napreduje, konstantno zahtijevaju od organizacija i velikih kompanija ovisnost o informacionim tehnologijama i sistemima koji izvršavaju procese neophodne za njihove poslovne operacije. Kritični izvještaji, informacije i procesi koji održavaju posao i kontinuitet poslovanja kompanije u današnjem periodu su ovisni o informacionim tehnologijama i baziraju se na konstantnom unapređivanju poslovnih zahtjeva i ciljeva.

Ono što informacione tehnologije pružaju su brzi, korisni, tačni i efikasni načini implementacije poslovnih procesa čiji je cilj ujedno i direktan na utjecaj efikasnosti poslovanja

Važnost korištenja informacionih tehnologija u današnjem poslovanju je nezaobilazna  činjenica i sredstva za kontrolisanje i reviziju tih tehnologija opće poznata tematika. Revizija i nadgledanje sistema koji podržavaju poslovne procese nameće se kao imperativ uspješnog poslovanja i sprovođenja poslovnih aktivnosti. Uloga revizije informacionih tehnologija i kontrole je postala mehanizam za osiguravanje integriteta informacionih sistema i finansijskog izvještavanja kako bi se pravovremeno spriječili finansijski problemi i umanjili potencijalni rizici.

Revizija je sistematičan proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza koji se tiču tvrdnji o akcijama i događajima kako bi se utvrdio stepen korespondencije između tih tvrdnji i utvrđenih kriterija, kao i prenošenje rezultata zainteresiranim korisnicima baziranim na evaluaciji sistema, procesa, preduzeća, projekata ili čak produkata.

Glavna briga i obaveza pri reviziji informacionih sistema jeste provjera cjelovitost podataka kao i svih sistema koji procesuiraju, izvještavaju ili održavaju podatke. Uloga revizora informacionih tehnologija je da procijene i evaluiraju stabilnost podataka i informacija koje su računarski generisane, analizirajući specifične programe i njihove izlazne podatke. Revizija informacionih tehnologija će također biti korištena za potporu financijskih izjava i izvještaja. Revizori promatraju sposobnost kontrola u informacionim sistemima i bilo kojim vezanim operacijama kako bi garantovali pouzdanost sistema.

Revizija informacionih tehnologija je procjena ITa, praksi i operacija koje osiguravaju integritet informacija subjekta. Takva procjena može uključivati procjenu učinkovitosti, djelotovornosti i ekonomičnosti praksi koje su računarski bazirane. Revizorska procjena sistema, praksi, i operacija može uključivati jednu ili obje:

  • Procjenu internih kontrola unutar ambijenta informacionih tehnologija da bi osigurala validnost, pouzdanost i sigurnost informacija
  • Procjena efikasnosti i djelotvornosti ambijenta informacionih tehnologija u ekonomskim terminima

Cjelovitost i dosljednost podataka je direktno povezana sa potpunosti i tačnosti informacija, kao i svoje zakonitosti u skladu sa normama. Učinkovit informacioni sistem vodi organizaciju ka postizanju svojih poslovnih ciljeva a efikasan informacioni sistem koristi minimum sredstava u postizanju zahtjevanih ciljeva.

Revizor informormacionih tehnologija je osoba koja mora znati karakteristike korisničkih uloga u informacionom sistemu i izradu procjene ambijenta unutar organizacije pritom procjenjujući uspiješnost bilo kojeg sistema. Revizija informacionih tehnologija je bitan dio revizije jer kao takav podržava odluke revizora o kvalitetu informacija procesuiranih od strane informacionih tehnologija i sistema.

Reference:

  • 3 Levels of Attestation Services Defined, 2003, www.raffa.com
  • Sandra Senft and Frederick Gallegos, Information Technology Control and Audit 3rd ed, pp 54-55

Tags: , , , ,


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Comments are closed.

Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi