Kolumne

Published on February 2nd, 2011 | by Nermin Catovic

0

Poslovni informacioni sistemi u službi izvještavanja
Ne traćite vrijeme tražeći prepreke – njih možda i nema! (Franz Kafka)

Poslovni informacioni sistemi u službi izvještavanja

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 35/05 od 20.06.2005. godine) propisao je obavezu sastavljanja i objavljivanja temeljnih finansijskih izvještaja, a to su: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje. Jedan od najbitnijih zahtjeva je da finansijski izvještaji moraju pružati istinit, fer, pouzdan i nepristran pregled imovine, obaveza, kapitala, promjena finansijskog položaja i dobiti ili gubitka.

U tom smislu sve računovodstvene informacije, nastale unutar privrednog društva kao rezultat historijskih događaja, trebaju biti dostupne prvenstveno upravi, koja je i odgovorna za njih, a i ostalim korisnicima finansijskih izvještaja od kojih su najznačajniji vlasnici, investitori, finansijski analitičari, država, kreditori, vjerovnici, uposlenici i javnost. Većina “vanjskih” donositelja odluka koristi finansijske izvještaje za donošenje odluka o investicijama, tj. za selekciju onih kompanija u koje će investirati sredstva ili kojima će odobriti kredit.

Tags: , , , ,


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Comments are closed.

Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi