Clanci

Published on August 9th, 2012 | by Nermin Catovic

Očekivanja FBA vezana uz reviziju IS u bankama
Nakon što je početkom godine donesena odluka o obaveznoj eksternoj reviziji informacionih sistema untar banaka Federacije BiH, Agencija za bankarstvo FBIH je prošli mjesec priložila novi dodatak u vidu “Očekivanja Agencije za bankarstvo FBIH vezana uz obavljanje revizije informacionog sistema u bankama od strane eksternog revizora”.

U dokumentu su jasno naglašene kompetencije revizora, stručnost, odgovornosti i načini na koji se provodi revizija – očekivanja FBA.

Kako se u dokumentu navodi, cilj jeste dati pregled očekivanja Agencije za bankarstvo FBiH u vezi obavljanja eksterne revizije informacionih sistema u bankama, u skladu sa obavezama koje proističu iz Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemima u bankama, Uputstva o licenciranju i Zakona o bankama.

Dokument se odnosi na banke i ekstema revizorska društva, koja obavljaju reviziju informacionih sistema banaka.

Jedna od interesantnih stvari koje možemo naći u ovom dokumentu je sekcija pod nazivom Kompetencije osoba koje obavljaju eksternu reviziju, gdje je navedeno da “Osobe koje operativno provode reviziju informacionog sistema trebaju biti profesionalno kompetentne, posjedovati znanja, vještine i iskustva neophodna za obavljanje revizorskih zadataka, koja se stiču kontinuiranom edukacijom (npr. formalnom edukacijom, te stručnim usavršavanjem i certificiranjem na područjima vezanim uz reviziju informacionih sistema i informacione sisteme), te posjedovati odgovarajuće radno iskustvo, kako bi se osiguralo kvalitetno i stručno obavljanje revizije informacionog sistema.

Ovim je Agencija za bankarstvo FBIH riješila sve dileme o tome ko može obavljati eksternu reviziju, na koji način i s kojim nivoom stručnosti.

Dokument možete preuzeti na slijedećem linku a podijeliti svoje komentare na LinkedIn grupi IT revizija


About the Author

Osnivač portala itrevizija.ba i pristalica edukacije kroz besplatne članke, materijale i međusobne diskusije. Zainteresovan za područja IT revizije, informacione sigurnosti, zaštite podataka, implementacije ISO standarda, kontinuiteta poslovanja i projekt menadžmenta.Back to Top ↑
  • ISACA!

  • Seminari/Treninzi