Nivoi implementacije IT revizije u BiH (2012)

Izgradnja informacionog društva u Bosni i Hercegovini sporo napreduje, bez značajnije podrške i nedovoljnog institucionalnog ohrabrenja za širenjem IT kulture i vezanih standarda. Relativno mali broj organizacija je spreman ili dovoljno zreo za implementaciju standarda upravljanja IT-m ili revizijom informacionih tehnologija. Postojeći zakoni su ohrabrenje ali su još uvijek nedovoljno razvijeni za postavljanje profesije na poželjno mjesto. Istraživanje se fokusira na spremnost i svijest organizacija za potrebom revizije informacionih tehnologija, interne kontrole, studija rizika i koordinacije IT strategije sa poslovnom strategijom.

Od osnivanja organizacije ISACA 1960tih IT revizija je morala držati korak sa razvojem novih tehnologija, novih rizika i prijetnji. Razne vezane djelatnosti i discipline, poput upravljanja rizicima, sigurnosti i vrijednost na temelju procjena su uvedene. Čak se i uloga IT revizora promijenila, tako da danas zahtjeva razumjevanje biznis strane i poslovnih rizika u reviziji. Sami zahtjevi za novim znanjem se šire, mijenjaju kao i vještine potrebne za rad u novom okruženju zajedno uz njih.

Područje revizije informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini nije opsežnno pokriveno još uvijek. Nerazvijeni programi, zakonske regulative pa čak ni prepoznatljivost obrazovnih institucija u gradnji i uređivanju oblasti nije prisutna. Uvođenjem međunarodnih standarda za reviziju, povećanom kontrolom, razvijanjem svjesnoti o upravljanju rizicima oblast bi se mogla urediti.

Ciljevi istraživanja pod nazivom “Nivoi implementacije IT revizije u Bosni i Hercegovini” teže utvrđivanju i potvrđivanju potrebe za uvođenjem zakonskih regulativa, buđenja svijesti o nužnosti revizije i kontrole informacionih sistema kao i razvoju korporativnog upravljanja unutar organizacija u Bosni i Hercegovini.

Upitnik korišten za ispitivanje unutar profesionalnih krugova kreiran je u 2012. godini i istraživanje je bazirano na rezultatima istog. Važnost istraživanja kao i cilj bilo je utvrditi primjenu IT revizorskih standarda u privatnim i javnim kompanijama. Istraživanje je provedeno ispitivanjem skupine IT menadžera, revizora, stručnjaka koji su direktno uključeni u provedbe međunarodnih standarda, korporativnog upravljanja, IT-a i revizije informacionih sistema. Više informacija o metodologiji istraživanja možete pronaći klikom na dugme ili klikom na slijedeći link.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je bazirano na 6 poglavlja koji ukupno sadrže 28 pitanja. Klikom na svako od poglavlja pogledajte rezultate istraživanja. Poglavlja su:

Ovaj dio objašnjava demografiju ispitanika sa tri vezana pitanja.  

Ovaj dio pruža uvid u opći pregled kompanije i važnost uspješne poslovne isporuke kao i opredjeljenost/uključenost rukovodstva. Dio se sastoji od četiri pitanja. 

Ovaj dio pruža uvid u značaj i prednost informacionih tehnologija, vrijednost ulaganja u IT, važnost IT-a za kompanije, potencijalne prilike koje se pružaju implementacijom novih informacionih tehnologija i međusobnu podršku poslovnih i IT sistema. Dio se sastoji od osam pitanja. 

Ovaj dio pruža ispitaniku mogućnost da predstavi probleme koji su se dogodili u njihovoj organizaciji u prethodnih 12 mjeseci, kao i odgovore na to da li su ti problemi riješeni ili ostali nepromijenjeni. Ovaj dio obuhvata tri značajna pitanja kojima se daju korisne informacije o aktuelnim IT problemima. 

Svijest i korištenje okvira za upravljanje IT-em (IT Governance) utvrđuje provedbu međunarodno priznatih i razvijenih strukuiranih vodiča. Važnost ovo dijela će pokazati koji se od standarda uglavnom provodi na području BiH i za koje poslovne dijelove IT-a je vezan. Dio obuhvaća četiri pitanja. 

Dio pokazuje na koji način su pojedinci upoznati s najpopularnijim okvirom za reviziju informacionih sistema i tehnologija, da li ga koriste i provode u određenim poslovnim područjima svog poslovana. Dio obuhvaća šest pitanja.

POGLEDAJTE PUBLIKACIJU U PDF FORMATU

 

 


UA-16409049-1