Profil ispitanika

Ovaj dio objašnjava demografiju ispitanika sa tri vezana pitanja.

P1.1 Molim Vas da naznačite koja je Vaša pozicija unutar organizacije i stručna sprema.

P1.2 Koliko uposlenika broji Vaša organizacija?

P1.3 Molim Vas da naznačite kojoj skupini pripada Vaša organizacija.

Internal Auditors,
Internal IT auditors,
Auditor,
IT Supervisor,
Assistant IT auditor,
CIO,
IT Project manager,
IT security officer,
Head of IT department,
Deputy CEO,
Project Manager,
CSO,
IT Department Director,
Assistant Professor

1.1

1.2

 


Back to Top ↑

UA-16409049-1